Blubry zez Kościana

Zima

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Ponoć pogoda num się stetrała, co jedyn taki istny profesor wew telewizji paploł, żeli klimat się ganc łociepluł i tero to już żadny porzundny zimy nie bydzie. Dawni to czasym, jak zima zaczła się wew grudniu, to sniyg i mróz trzymał do marca. Nasze famuły miały zez tegu aby same kłopoty. Trza buło wew piecach feste chajcować i sporo lumpów na się przywdziywać.

Tylko gzuby miały ucieche zez zimy. Bo to zaroz ze szopków wytośtali sanki i dali na góre Ferfeta zjyżdżać, na czym kto mioł, sanki, rodelki abo na papciach, a buły i takie juchty, co na tyłku, ale ino pore razy, bo wiyncy pory nie wytrzymywały i poruta się wydawała, jak który goliznom świyciuł a i wiksy wew chaci za to buły pewne.

Jak fest mróz ucapiuł i kanoł porzundnie zamorzł, można buło na łyżwach oblecieć miasto doobkoła pod mostkami abo pruć na łyżwach oż do mostu wew Gryżynie, ale nojlepsze lodowicho buło na wylewach, bo Łobra wew kożdum zime wylewała się szyroko na łunki i stworzała tam lodowicha lepciejsze jak wszystkie Torwary. Pasowało tam grajeć wew hokeja. Zaś na kije do hokeja nojbarzy pasowały krzywe knebloszki zez kiechów rosnuncych kole kanołu.

Łyżwy to my mieli różniaste. Wpierw takie przykryncane do papci nutkom, ale kiepsko się trzymały, a i korki i rant podeszwy okropnie buły łot tegu przykryncaniu porypane. Zaś późni buły przykryncane aby zez przodka, a z tyłu wkładało się wew takum fifnum blaszke, co buła na fest przyśrubowano do korków łod papci i trzymały się dziebko lepi. Co niektóry z lepszy famuły to mioł hokejówy abo figurówy razym zez specjalnymi papciami, ale nie buło ich za wiele. Kożdyn wiync śmigoł na czym kto mioł.

Chociaż narodu wew Kościanie pomieszkiwało ło pare tysiyncy mni jak dzisiej, to dziecioków baraszkujuncych na mrozie buło sto razy wiyncy. Szak nie mieli kumputrów i telewizji i Internetu, a może disiej dziecioki sum barzy takie ciepłolubne jak kiedyś.