Blubry zez Kościana

Co szkolnioki przywdziywały

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Dopiyro gdzieś wew lani wew piyrszy abo drugi klapie na zime dostołżym piyrwsze długie pory i to jeszczyk musiołym so fest zasłużć, mieć piyńć zez sprawowania,co mi przyszło zez wielgiym wysiułkiym i poświyncyniym, aby pore razy bez cołkum lanie.

Ale za to nowe pory buły to fest modne wtynczas narciary ło wunskich nogowkach wpuszczanych wew papcie zez gumum pod piyntum, co by sie zez papci nie wysmykały i bez to buły doś nasztramowane. Zez ty radochy chcołżym wew nich lotać bez cołki dziyn, a miołym przykazane, że aby do lani, a zaś potym stare lumpy i puńczochy. Dudlać mi sie kciało, bo powiydzcie sami, czy takiymu szak już dużymu szkolniokowi nie jest aby poruta lotać jak mały bymbas wew puńczuchach.

Wew kuńcu tak żym brynczoł, że jakoś żym matke przekabaciuł do ciungłygo noszynia tych dorosłych portek, ale jeim to na dobre nie wyszło. Najsamprzód po poru dniach wypkały sie kolańska i nawet prasowanie bez mokry luńt nie pumogło, Zaś po tygodniu wyświyciuły sie na tyłku i pokozały sie jakiesiś plamska zez menu całtygodniowygo, a tam gdzie buły wypkane na kolanach zrobiuły sie wpiyrw ażurowe, zaś potym mało, ale szybko rosnunco japa.

A jak żym wróciuł zez ligowy na górce wew parku, to coś sie stało na siedzyniu i tamtyndy czułym zimne powietrze. Łojciec mi ryncznie wytłumaczuł, jak sie szanuje nowe lumpy, matka naszuła na japy łaty i musiołym wew takich łatusach zasuwać oż do ciepłych dni, kiedy to można buło zawdzioć krótkie pory. Nastympne paradne strojynie buło wew trzeci klapie na piyrszum kumunie, ale ło tym już nabazgrołym wew wcześniejszych blubrach pod tytułym „ Przed piyrszum kumunium.”

Zaś na kuniec podstawuwy dostołym nowy kluft, chocioż nie szyty na miare, ale tyż fest leżoł. Wew sklepie odzieżowym mieli wtynczas aby ańcugi na jedyn rozmiar podobno na statystycznygo Poloka. Ze zaś taki istnioł aby wew statystyce, znaczy sie ańcugi buły na żodnygo dokładnie i na kożdygo, co nie buł garbaty mniej wiyncyj. Produkcja szła na ilosc a nie jakoś i pojyncie rozmiarowzrostów buło rychtyk nieznane. Do tegu kluftu piyrszy roz założyli mi bindke, czyli śledzia na gumce zez malowanum tancerkom, bo tako buła moda i co drugi szczun mioł takum samum.

Jak żym mioł jakie śtyrnaście lot, to sum wszułym kliny na dole wew nogawki moich portek, co by wyglundały jak dzwony, wtynczos najmodniejszy fasun. A zaś nastympnygo lata przekunołym matke, co szyte bez krawca pory nic nie wyniosum droży jak ze sklepu. Guli udowodninio ty moi racji, kupiułym najtonszy metr dziesiynć cajgu brunzowygo wew ciynkie prunżki i zez kawołkiym żółty dermy ze stary torybki babci zaniosłym do kumpla, który szkoluł sie na krawca i za tanioche, co by wyszło durch tanio jak ze sklepu, łodstawiuł mi fest dzwuny biodrówy, łobcisłe wew kolanach i wew tyłku co ledwo mogłym łapsko wcisnuńć do ty łobszyty żółtum dermum kiejdy. Zaś na dole długie do samy ziymi, ale łobszyte zamkiym błyskawicznym, co by sie nie siepały i szyrokie na długoś mich bitlesówów, znaczy sie papci zez podwiniyntymi czubami łod prywaciorza, co do których przekunanie rodziców buło popisym zez nojwyższy półki.

Kumplom na poczuntek gały wyszły na wiyrzch jak żym wyloz piyrszy roz wew tych dzwunach. Zaś potym sie łokozało, co tyn cajg słobo trzymoł bigiel i trzebno buło co dziyń bez mokry luńt żelazkiym poprowiać. Zaś bigiel buł ważny- tako moda. Guli usprawniynio tego kłopotu kumpel doradził, co można biglować bez gazyte na sucho i tak tyż zaczłym co dziyń ćwiczyć. Zaś jedyn roz na miganie zez jednum melum podczas przysiadu wew twiście, co bułym wew nim dobry i żym znoł wszystkie figury, moje cajgowe dzwuny pynkły równiutko na tym wymynczunym zelazkiym na sucho biglu łod pułowy uda do pułowy łydki. Nie tak żol mi buło ty Meli, co mnie zez głośnym rechotaniym zostawiuła na środyszku parkietu, jak moich nojlepszych dzwunów.