Blubry zez Kościana

Scyzoryk

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Już od małygo gzuba miołżym pociung do łojstrych narzyńdzi. Nu, bo jak tu bez fifnygo knypa wystrugać so, sipla abo knebloszek na szpade, abo drzewnianny karabin czy pistolet. Nojczyńści to podprowadziułym matce zez szuflody, wew kuchynnym kredensie, piyrszy lepszy hajek, jaki wew pośpiechu udało mi się głabnuńć. Taki kuchynny knyp nie buł za doś przydatny do moich potrzeb, ale jak godajum „zez braku laku dobry kit”. Musowo wiync tyn kuchynny robiuł u mnie rychtyg za wszyćkie lojstre narzyndzia do drewna. Czasym, jak co grubszejsze mioł urżnuńć, musiołym mu pumóc młotkiym, ino że akuratnie ty próby knypek co przed tym ino pyrki i kapuche obslugiwoł, ni móg zez dobrym skutkiym znieś młotka i rozlecioł się jak by buł śklanny abo co.

Zaś po tym, jak się cołko sprawa rypła, czymu nastympnygo noża wew kuchni braknie, jako że moji staruszkowie rug cug jorgli sie, ktu jezd sprawcum taki szkody, nastympowoło dla mnie spotkanie łojcowygo paska zez moimi portkami, co by tum drogum dotarło du mnie, do czego jezd noż kuchynny, a do czego nie. To miołżym so roz na zawsze wbić do łba, a u takich juchtów jak jo to bez portki do łba jezd podobno nojkrótszo droga. Jednakoż dziwnym trafym podobne zdarzynie, zakuńczune rychtyk ganc wew idyntycznm stylu, powtorzalo sie doś regularnie. Widć szplin, co żym go mioł na tle majstrowania, buł aby gorszy łod zajoba zez przerzutkum. Przylatywały mi do makówy coroz to nowszejsze i lepciejsze pomysły, do których buły niezbyndne zakazane narzyndzia.

Aż roz na imiyniny dostołżym łod łojca fajny scyzoryk zez dwuma ostrzami, wiynkszym i mniejszym. Bułym najszczynśliwszym szczunym na świecie. Nic ni mogło mi wiynkciejszy radochy sprawić, ino że zez wieczora łojciec kozoł mi go zdać na przechowanie, co by sie tako ładno rzecz gibko nie zmarnowała. ” Jak bydziesz duży, to ci sie przydo” pedzioł du mnie, i chcioż wew ślypiach miołym czornum rozpacz, nic nie wskurołym. Może bez tydziyń borchołym sie i strojułym muki, jednakoż dłuży nie spiłowołym ty udrynki i cichaczym zabrołżym tyn, szag mój scyzoryk, wew kiejde. “Przeciyż wew kiejdzie tyż sie nie zmarnuje”- pomyślołżym.

Na ece kumple zez podziwym go obglundali. Szag żodyn takiygo ni mioł. “Biyda sie hejbła, ihno za dług un u cie sie nie uchowo”- stwierdziuł Eda. “Ady idź, nie blubrej pierdół”- łodpolułym Edzie i gibko wetkołym mój scyzoryk wew kiejde. Tak sie złożuło, co wiara zez eki akuratnie wybiyrała sie nad Obre po knebloszki na baty do bunka. To mi pasowało ,co bydzie łokazja wypróbować mój scyzoryk. Ale jak żym buł jakie trzy metry nad ziymium, na stary topoli, scyyzoryk wysmyknuł mi sie zez pazury i wpod wew kieretyny, miyndzy wysokum trowe, kole pnia. Migiym zlozłym zez drzewa i zaczłym unygo szukać , a un jakby sie pod ziymie zapod, ani śladu, nic sie wew trowsku nie błysło. Rułym doobkoła tego drzewa durch jak jako dziko świnia chebać zez dwie godziny i nic. Wew kuńcu zaczło sie ściymniać, wiync zez klukum opuszczunum poczłapołym do chaci. Zaś, ani nastympnygo dnia, ani bez pore dalszych niczego nie nojdłym. Wew życiu zgubiułym jeszczyk pore, nie mni cynnych rzeczy, ale żodno zguba barzy gorzy mi nie dopiekła.

Dzisiej dali mum wew modzie podłubać i coś zmajstrować. Downo już so lajsłym rózniaste dynksa i narzyńdzia do drewna. Nie musze młotkiym po knypku tłuc. Mum tyż szwajcarski scyzoryk, bo żodno maszynerja fest scyzoryka nie zastumpi. Pilnuje go jak oka wew głowie, a i na drzewo nawet krzywe sie nie gramole. Nie rozchodzi sie ło mnie, ino ło scyzoryk, co go mum mieć przy sie zawsze.