Blubry zez Kościana

Cyrk

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Kożdygo roku, a czasym nawet czynśći,na świńskim placu kole rzeźni, rychtyg tam, gdzie i karuzel, rozkłodoł swoje retynta łobjazdowy cyrk. Złazili my sie tam, jak tylko zaczli ustowiać tyn wielgi namiot i szpycowali bez płot, co tyż te cyrkuśniki przywlekli ze sobum. Nojczynści mnij, niż to stojało nabazgrane na plakatach, co tydziyń wcześni sie pojawiuły wew cołkiym mieście. Ale i tak wew tym czasie, kiedy jeszczyk bułym mały gzub, cyrk, to buła nie lada jako atrakcja, zanim tak na fest żym sie jorgnuł, co jest lołz i co mi nie pasuje wew cyrku.

Nu, bo powiydzcie sami, czy jak różne małpiszuny i inne stwory udajum, że kapujum, co sie du nich godo i niezgrabnie podrobiajum zachowanie nos, ludzi, zaś ludzie udajum małpiszuny i próbujum zez wielgiym wysiułkiym takich wygibasów, co sum rychtyg do stworów łatwizna i akuratne, to mo być wesołe i do chichraniu sie? A zaś dali jo myśle, że te ludzkie małpiszuny, to une wew tym cyrku robium zez sie szajbusów na własne życzynie, nie? Zaś te biydne stwory cheba zez wielgum ochotum i na własne życzynie nie wyczyniajum tego, czego bez cołkie wieki życia, na wolności, nie wystworzały, bo jeim to nie pasowało i jak który mioł śtyry giyry, to na dwóch nie próbowoł lotać, a tero wew cyrku musi, nie?

Jak żym se to wew starszym wieku uświadumiuł, to rychtyg te cyrkowe wyczyny wydały mi sie raczy żałosne, a nie do śmiołciu sie. Ale cyrk nigdy nie narzykoł na brak wiary. Nu, bo i na takich jak jo, co mo gzuba bracholka, mieli uni i majum cyrkowy, niezawdny knyf. Rozdajum tym napolunym gzubkum, co kluke przyciskajum do płota, bilety za darmoche. Tak dobrze godom: ZA DARMOCHE!!! Ino że na kożdym bilecie, jak byk, napisane: „-Wstymp aby zez łosobum dorosłum”. Niby to dla bezpieczyństwa gzubów, co aby jeszczyk barzy dzieciory rajcuje. Nu, bo co tyż tam bydzie sie wystworzało, że trzebno mieć dorosłygo opiekuna?

Taki gzub wlatuje do chaci jak łoporzuny i drze kalafe łod proga, co mo za darmoche bilet do cyrku i wywijo nim łojcu abo matce przed klukiym. Zaś biydny rodzic ni mo rady, musi iść zez bymbnym do tegu cyrku, bo gzub by sie zaryczoł, że tako łokazja by sie miała zmarnować. Musi łojciec abo matka, abo starszy brachol, a bywo żeli całko famuła wew kasie wybulić na bilet dla dorosły łosoby, co zez dzieciokiym bydzie za dorosłygo (jak stoi na tym darmowym bilecie), za takie bejmy, co cyrk mo zapłacune za obu, gzuba i łopiekuna. I to dopiyro jezd cyrk. Szak nie?