Blubry zez Kościana

Kiepskum zimum wew świetlicy

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Wew czasie zimy buło czasym tak, że jak sie przyknajuła wielgo łodwilż, to na pore dni abo i tygłodni przed normalnum zimum ni miała zamiaru ustumpić i na nowo mróz wpuścić, jak sie należy. Śniyg zamiyniuł sie wew błocko, stopnioł cołki lód, wpiyrw na kanole, a zaś potym na lodowiskach i na wylywach Obry. A do tegu ciyngiym siumpiuł dyszcz i żeby nie świetlica wew Peesesach, to nie buło sie gdzie podzioć wew takum pogode. Nu bo szak zdrowy, normalny szczun, przciyż ciyngiym wew chacie, jak tabaka wew rogu, siedzioł nie bydzie. Zaś potym, do tego zez wiarum zez eki, tyż trzebno sie gdzieś zetknuńć, co by pogodać o tym, co jezd lous.

Do tego świetlica buła akuratno, a i jakiesiś zastympcze, świetlicowe rozrywki można buło uskuteczniać. Na tyn przykład zagrajeć wew cymbergaja abo wew bildrda zez grzybkiym, abo wew pingla, na specjalnym stole zez siatkum, abo wew karty, wew kopa, abo tysiunca. A wszyćko na drobne bejmy. Starszo wiara to nawet wew pokerka gdzieś wew kunciku po cichu rżnyli, co by nie robić szulerni zez świetlicy, a co wiynkciejsze inteligynty to wew szachy abo zaś tyż wew brydża. Buło tam swietlicowe “Bambino”- taki gramofun na 33 i 45 obrotów, wiync jak który mioł wew chaci płyty pocztówkowe zez naszym big-bitym, dejma na to zez pocztówek darli sie i charczeli Karin Stanek, Stan Borys, Michaj Burano, Czechu Niemen, Czerwuno-Czorni abo Niebiesko-Czorni, to na tym Bambinie fest, na ful, można buło posłuchać, jak aby samo młodo wiara buła.

A mieli tyż na pocztówkach nagrania big-bitu światowego, jak Bitlaje, Rollingstunsi, Szedołsi, Animalsi abo Preslej czy Marino Marini. A jak co który szczun przyknajuł zez swojum melum, to i dylanie sie uskuteczniuło i czas buł barzy przyjymnie spyndzuny, prawie jak na jaki miganie. Czasym aby który szaranek zez bekiym do chaty lecioł. Najbarzy to roz dudloł Kakuś, jak przeputoł wszyćkie banioki, co mioł uszporane za butelki i łod matki na drobne wydatki, na cołki miesiunc. Nu bo wpiyrw zaczuł beblać, co mo nowy grzebiń, co sie rychtyk specjalnie nadaje do cymbergaja i stalować sie, że kożdymu jednymu tym grzebiniym przyleje, bo nikt ni mo zez nim szans.

Ni mocie pojyńcia ło cymbergaju, guli co by sie kożdyn jedyn jorgnuł, o co sie tam rozchodzi, wyjasnie, że to sie gro na prostokuntnym stole, który robi za boicho i tam, gdzie na boichu sum bramki, łodpowiednio, na krawyndzi stołu sum narysowane, najlepi kopiowym ołówkiym, abo nacinte kozikiym, “odtund dotund”- bramki. Każdy grajuncy mo zawodnika, za którygo robi jako drobno dzienga- dwadzieścia, obo najwyży piyńdziesiunt groszy, a dodatkowe dziesiyńć groszy robi za piułke. Zawodnicy grzebiyniami, na zmiane, bumbajum wew tych swoich graczy na stole - tak, aby ci bumnyli wew te dziesiyńć groszy, co jezd za piułke, i to tak fifnie, co by ta piułka, (znaczy sie dziesiyńć groszy) wpadła do budy.

W tyn - czas jezd gol, który łodpowiednio kosztuje, zależy po ile za gola umówium sie ci, co grajum. Nojczyńści po dziesiyńć, a najwyży, jak bumbajum stare wyjadacze, po piyćdziesiunt groszy za gola, jak so pozwolum grać na wysokie stawki. Inksze przepisy, jak korner, czy elwa sum łodpowiednio dopasowane zez kitowanygo. I to by buł cołki cymbergaj. Zaś diabli wiedzum skynyk sie nojdła tako nazwa, podobno że łod jednygo cymbała, co te gupkowatum gre wynajdnuł, kiedy wyłysioł na glace i ni mioł co zrobić zez grzebiyniym, a żol mu buło go wyćpnuńć.

Kakuś zaczuł fest, bo ugroł złoty piynćdziesiunt od Edy. Edy grzebiń mioł ino pore zymbów, wiync Eda ni mioł szans, a prócz tego, mioł zyza i wew cymbergaju sie nie specjalizowoł. Buł zaś szpejym od kopa. Dali potym to już Kakusiowi poszło aby barzy gorzy, jak trafiuł na Jacha. Jachu mioł tak wyrobiune dekniyńcie, co zez każdy pozycji szczyloł brame i już biydny Kakuś buł pore złotych do tyłu, bo zaś fifny grzebiyń za gylejze sum nie chcioł goli szczylać. Zez ty porażki tako go ipta wziuła, jakby dostoł kumpletnygo szplina i zajoba zez przerzutkum. Nu bo jak móg sie nie jorgnuńć, że Juras go podpuszczo wew bilarda, że jezd bez formy i pazury mu sie trzynsum, co wew bile ledwo trafio i zez ślypiami coś mu sie pomojtało, co grzybka rychtyg wcale nie widzi, ino szczylo na czuja, a szag łoboluny grzybek to rychtyk przegrano jest.

Ale jak zaczli grać, to tak sie Jurasowi poprawiuło, że bez pół godziny Kakuś buł kumpletnie zez reszty banioków wyportkowany. Przeciyż Juras mioł taki dryg do bilarda, że zez takum lebiegum, jak Kakuś, móg so pozwolić wygrać zez zawiunzanymi ślypskami, abo grajunc tyłym do stołu.
Takie to buły na ece zimowe rozrywki wew świetlicy, jak sie zima nie popisała i sanki zez łyżwami rdzewiały niepotrzebnie wew szopce abo antrei - downo tymu, bo piyndziesiunt lot nazad.