Blubry zez Kościana

Jezdym na leczyniu

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Wiara nie uwierzycie, ale dziynki mojymu bracholowi jezdym wew KRAJANTACH kole Borów Tucholskich, a bliżej kole miasta Chojnice wew wspaniałyj prywatnyj klinice na leczyniu mojygo wykoślawiunygo gnyka, który mi doś łostatnio dokuczo, zwłaszcza tam, gdzie się kuńczum plechy. Takiego gnyka to nie, zaś takiego fest brachola to bym życzuł kożdymu, co by wum w potrzebie zafundowoł takum gratke za własne bejmy.

W ty klinice mum sum du sie szykowny pokój zez prysznicym, wychodkiem, telefunym i telewizorym. Jest trzy na siudmum zez rana, siedze so wygodnie wew fotelu i starum się obstalować, co jest lołz. Bo ni moge skapnunć, co wew planie na dzisiej.

Poprzedniygo dnia wew wolny chwiułce łobszpycowołym cołkum tum wielgachnum chałupe i pozostałe chałupy kliniki łod środka i łod wiyrzchu. Prezentuje się fest okazale. Wew środku same antyki, niby stare, ale jak nowiutkie. Bogato rzeźbiune groty wew ty wielgi antrei zaro przy wejściu, wew jadalce nu i wew inkszych salach. Na ścianach połno obrazów, żodne tam reprodukcje, ino same łorginały. Piynkne drzewnianne schody zez balustradom i dywanami, a dlo takich gylejzów jak jo, to nawet winda na piyrszy kij, gdzie mieszczum się pokoje dla kuracjuszów. Wew parku przed tum piynknum chałupum pomnik kunia jak żywy.

Cofne się tero nazot do planu zajyńć na dziś i dalsze dni. Bo tyż dali mi na taki zieluny karteluszce nagrygolune po ichniymu, jak bundź, wew dowolny kolejności, jakie majum być kożdygo dnia zabiegi i so myśle, że cołko poruta się wydo, żeli jezde niegramotny abo ciaracha jaki, ale łokozało się, że wew tych gryzmołach persunel jest dokładnie obryty, zno się na tym i pilnuje, co by mi się nie pomojtało. Jak zez pod ziymi zawsze znajdła się kole mnie uśmiechniynto sznupka wew białym fartuszku, gotowo do wszelaki pomocy wew łażyniu po klinice i trafianiu o czasie rychtyg tam, gdzie akurat miołym mieć zabieg.

Bo tyż właśnie personel najbarzy mi się widzioł. Same piynknie uśmiechniynte mele, a co jedna to ładniejszo i tylko „proszę, dziękuję, dzień dobry, w czym mogę pomóc, jak się pan czuje…”i takie tam inksze uprzejmości. A wszyćko widać szczere, nie napuczune, nie udawane. Zaś łod instruktorów łod gimnastyki żym się dowiedzioł, że moje łapska to rączki, giyry to nóżki, że mum paluszki i kolanka, zaś mój bebech to brzuszek, jakbym buł Misiym Uszatkiym zez telewizora. Oż dziw bierze, zez kyndy uni tum wiare najdli do tak wspaniałyj obsługi pacjyntów.

Zaś same zabiegi to dopiyro buła heca. Na takim jednym zabiegu, co się zwoł Vadit czy Wariadit, czy jakoś tak, podłunczyli mi łapska i giyry kabelkami do piszczuncy co jakiś czas kisty zez prundym, światołkami i knypsikami. Miarkłym sie, że to chebać na pewno bydzie mój kuniec jak u Amerykańców, ale żym pomyśloł, co uni to robium pacjyntowi na siedzunco, a nie na leżaka jak mi i kapelana przy mnie tyż ni ma, a tam jest, wiync chebać to nie to samo, nu i zez uszów mi się nie zadymiuło i nie trzepie mnum ja u jakiygo Frankensztajna, a i prund tylko gigloł ździebko wew pazury. Zaś potym na wieczór nie śwyciułym się na zieluno, iskrami nie sypołym i ajzoli nie przyciungołym, czyli wszystko buło knap ku naprawiyniu mojego boluncygo gnyka.

Dali naszymu wyzdrowiyniu majum pumóc inksze tortury, jak leżynie na stole zez igłami jak jaki Madej, abo wbijanie ciniutkich szpilorków wew różniaste miejsca na ciele, tam gdzie nic nie boli. Pozywali to akukupunktatura, czy jakoś tam inaczej. Oż żym się zdziwuł, że mum takie miejsca, gdzie żganie nie boli, ale zez kiyndy ta dochtórka co żgała, to wiedziała? Podobno łod kitajców co żyli piyńć tysiyncy lot nazad.

Wiaruchna, cheba byście się nie miarki i nie uwierzycie, co wew kriokumórce buło
sto dziesiyńć abo i wiyncyj stopni mrozu. Kozali mi i jeszczyk inkszym frajerum łazić w ty kumórce wew kółko bez cołkie dwie minuty i to wew samych badejkach, kolanówach, rynkawiczkach i nausznikach zez mufkom na papie. Wszak na biegun nikt normalny sie wew takim stroju nie wybiyro, chybać jaki szplin, a i tak zmorzłby na gnot wew niecałe pół drogi. Wiync jak roztwarli drzwi, to my wypryśli, cołkiym zgynziali łod tegu mrozu, szak nie sopelki, ino żwawo wiara i wew te pyndy na sale do rozgrzywki wpiyrw na takich łoszukanych rowerach, co chocioż bych się zapedałowoł, to zez miejsca nie ruszajum, zaś na normalny ajerobik, a wszyćko co by w gnotach nie bolało.

Innom razum, na masażu jedyn taki łożgol masażysta rozciungnuł mnie, jak jakum polyndwice na kotlety, na desce łod prasowania ino dziebko wiynkciejszyj i gnymbiuł moje plechy, jakby po nich stado kuni w te i we wte, tam i nazot przeleciało, cud, żeli nie zgolułym zez ty deski. Ale to tyż guli zdrowia. Mum tyż zabiegi cołkiem przyjemne, chocioż i te inksze nie buły takie straszne. Po którymś tam razie człowiek się przyzwyczai, choćby go bez maszynke do chabasa przepuszczali. Najbarzy mi ploży bachanie się wew basynie zez ciepłum wodum i wystworzanie tam różniastych komsztryków wedle polecyń insztruktorki.

Jednygo razu insztruktorka zapowiedziała: Tero bydum ćwiczynia zez laskami. Papa mi się roześmiała, ale rychtyk pomyślołym se, że łoberwołbym po kalafie za te laski łod moi ślubny, jakby tu buła, a jo zez jakum młodum laskum wew basynie łodprawium gimnastyke, ale dopiyro zrobiułym głupium szneke, jak rychło się rypło i cołko poruta wylazła na wiyrzch, że te laski to normalne proste knebloszki do cwiczyń wew basynie i żodnych tam komsztrasów damsko-mynskich nie buło.
Ktu trenuje, musi futrować i to zez podwójnym apetytym. A musze wum godać, co jedza wew klinice jezd znakumito. Wew ty piyknie na starodawny fasun lajśniynty jadalni, zez żywym łogniym na kuminku, na olgachnych stołach, na śniadanie, łobiod czy kolacje poustowiane buły półmiski zez wszelkum jedzum do futrowania, jak nie przymiyrzajunc u ciotki Peli na Wielkanoc. Jakby tego buło mało, to jeszczyk paniynka się pyto: „jajeczniczke na masełku czy boczku, a może jajeczko gotowane na miękko, albo ciepłą paróweczkę?”

Jo żym so nojsamprzód obiycoł, co na ty kuracji zgubie zez mojygo kałundka pore kilogramów, żuchlajunc ino ździebko co lżejszum potrawe, szak przy taki smakowity jedzy to chybać bym musiał aby szpeknuńć, głabnuńć sznytke i dać wew skok jak jako mrzywa, ale przy moim szplinie na futrowanie to musioł bym mieć cołkiym wek, co by sie łopamiyntać i se łodmówić. Tak wiync z odchudzania wylazły nici.

Dla strawy duchowy tyż jest szpecjalny program, przeważnie na wieczór. Migany wew kawiarni, lajśniyntyj wew sklepie taki chaty, co się zwała Soplicowo. Surowe mury tegu sklepu przystroili kwiotami, piynknie malowanymi na śkle, a i wew barze różniaste śkło wysytawiune łod Żywca do szampitra, kuniaku czy łyski, co tylko kumu pasuje, a zez głośników fest bigbit zasuwo. Kintop dla odmiany wew specjalny sali, wieczorki śpiywane przy kuminku i takie tam inksze rozrywki.

Jak wróce do chaci, to byde musiał wszyćko zez detalami swoi wiarze wypaplać, wiync co wieczór gryzmole wew zeszyciku, co jest lołz kożdygo dnia. Tero te gryzmoły zetknułym do kupy i styndyk wiadumo bydzie, jak wyglundo kuracja wew piynknych KROJANTACH. A jest co chwalić, bo chybać wew cołkim naszym kraju drugi taki klniki nie nojdniesz i tak gościnnych gospodarzy jak Państwo WINIECCY, tak i mój łobolały kryngosłup tyż to wew kuńcu docenił i gdzieś tak pod kuniec ty kuracyji dziebko się wyciszuł i przestał mi marudzić, że mo doś dźwigania moich członków zez nadwagom. Ale teroz jo sum musze zadbać, co by go nie drzoźnić.