Blubry zez Kościana

Na ece

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Nojczyńści jezd tak, co wiara, któro pomiyszkuje wew jednym fyrtlu, gdzie nik nie jezd obski, sum takie nigdzie nie nagrygolune zasady, co by wiara miała rozeznanie, ktu jakum mo pozycje, jak na boichu na meczu.

U nos na ece wiara sie fest znała i kożdyn jedyn, czy to mały pungiel, czy starszy ożgol, czy gideja, czy kakaludek, kożdyn jedyn znoł swoje miejsce i nie wychylol się, co by nie być deknynty wee kluber, abo nie oberwać fangi wew krybuny za to, co się gupio staluje i wtyko sie - gdzie nie jego miejsce - przed łorkiestre. Buło tyż pomiyndzy wiarum takie, nie wiada zez kyndy przekunanie, zez kiym trzebno się liczyć, bo mo epe i dryg do łuzgniu się, a ktu jezd lajcha i lebiega, co kożdy może go poszturchiwać. Na tyn przykad Biniowi nik nie podskoczuł, zaś Kakusia wszyscuy popychali. Dopiyro rychtyk furt buło widać jakum ktu mo kundyche i co potrafi, jak do kitowanygo zaczli my welowa many na tiptopy.

Juras i Biniu zaro byli piyrsi wybrani, a Kakuś na łostatku, chocioż nowo, skórzanno, śnurowano blaza, co mieli my nium grajeć, buła akurat jego. Jo żym się mieściuł dzieś tak pod kuniec piyrszy dziesiuntki, co mo się rozumieć, dawało wysokum pozycje, chocioż buło poru szczurów, zez którymi raczy nie opłaciuło się zadziyrać, ino coś mi mówiuło, że łuni tyż się nie polili do zaczynania wy mnie.

Zaś buły inksze zalety wysoko ceniune u różny wiary. Jaras buł niezastumpiuny wew kitowanygo. Zdzichu mioł smykołke do blubrania wyców. Tedziu ni mioł przeciwnika wew cymbergaja, co by zez nim wygrajoł. Biniu buł nojwyższy ożgol na ece, zaś Juras mioł nawinkciejszum giyre i nosiuł najwinkciejsze papcie.

Wiara mu przygadywała, co mo se lajsnuńć na giyry futerały łod kuntrabasów, to mu bydum w sun raz, jak wyrżnie zez przodka dziury na paluchy. Czechu zbiyroł znaczki i miół jeich oż wew śtyrech klaserach. Mioł cołkie serie, a nawet kumpletnum serie “Bierutków”. Zaś mój brachol mioł talynt do darcia papy jak wew łoperze i przygrywoł so na gitarze. Jo żym bu przydatny, jak sie kumu jaki ajzol popsu, abo dynks łod jakiygo wichajstra ukrychnuł, co nik nie umumioł zreperować, aby mi sie czasym udało, chocioż nieroz nie na długo, ale zawsze. Nu i nik nie wysmyczuł takich drzewniannych koltów jak jo.

Zaś Kakuś, ta lebiega i pażygnot buł do wszystkiego, ale nieprzydatny. A wtykoł sie wszyndzie i do wszyskiygo sie próbowoł załapać, ciyngiym furt zez tym samym rezultatym. Wiara zdżoźniuno a Kakuś dudloł i smykoł do chaty. Jedne co mioł to bejmy. Zawsze wew kiejdach pore banioków u tego juchty dzwuniuło.

Nie buł tyż łostatni nyrol i chocioż sponiewiyrany, to oranżade postaswiuł i jak so lajsnuł klymki, to sie podzieluł. Tak zez grubygo mioł sie przeglund wiary zez moi eki. Buło jeszczyk sporo inkszych szczunów, ło których nie wspumniolym, bo szpejami wew niczym nie byli. Buły tyż mele, ale nie byde sikoł koksym wew temacie, co żym sie dopiyro zaś póżni zez tym zagadniyniym stryknół, a i tak do dzisiej nie jezde pewiyn co jezd lous. Ło szczunach mum zaś fest pamiyntanie, wiync nagrygoluym tutej wszyćko, co byście mogli mieć rozeznanie wew moich inkszych blubrach i zawsze miarkli sie, co buło grane wew tych blubrach, co sum o wiaruchnie zez moi eki.