Blubry zez Kościana

Przyodziywek małygo gzuba

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Wiara, musze wum dziebko barzy wyklarować, wew jakich my lumpach lotali za gzuba, bo chybać nie mocie ło tym zielunygo pojyńcia. Łopisze, co żym spamiyntoł, ino rychtyk bydzie to barzy ło szczunach, bo jo żym mioł aby trzech bracholi i ani jedny siory, a na zaglundanie dziewuchum pod kiecki abo pod dyrduny żym buł dziebko za młody i mi to łobleciało. Zaś jak wum powiym ło zawdziywanych lumpach, to sie wum zdo, że kit wum wciskum guli ty dawny mody. Najwyży spytocie sie stary wiary, czy to wszystko prowda.

Póki bułym przedszkolokiym to ni mioł żym pojyncia, co to sum pory zez długimi nogowkami, bo bez całki rok nosiułym krótkie portki na szelkach. Latym na giyrach sandałki, a zimum puńczochy wew rymbki nijakiygo koloru i trzewiki sznurowane. Co żym sie napociuł nim sie jorgłym, jak sie zawiunzuje sznurowadło na pyntelke, ni mocie pojyńcia. Zaś co niektóry to mioł na giyry drewnioki zwane tyż okulokami. Buły to dumowym knyfym uszyte zez świnskij skóry cholywki przybite gwoździami do drzewnianny zelówy. Feste sie na nich zimum slizgało na ligowie i wew giyry buło ciepło choć na ślubne papcie to raczy buły nie rychtyg.

A zez tymi puńczochami to dopiyro buł szport. Całe to une buły najwyży jedyn dziyn, jak żym sie staroł lotać tylko wew piunie nie zaś po kolańskach i po równym, bo najczyńścij to zaś potym miały cere na cerze na kolańskach, na piyntach i na paluchach. Łe jery wiara! Ile sie naszo matka nacerowała po nocach tych naszych pończoch, to ludzkie pojyńcie przechodzi. Bo nieroz to miały japy jak jabza. Dali zaś, aby te puńczochy buły na cołkich sztelugach a nie na kostkach, słowym co by sie nie smykały, przypiynte buły gumowymi podwiunzkami na żabke do śnurówki zwanyj tyż jaczkum. Śnurówka buła zez biołygo płótna abo flaneli bez rynkowów jak westka, ino zapinano na plecach i kuńvczuła sie tak gdzieś kole pympka. Te żabki łod podwiunzek czynsto puszczały i trzebno buło se poradzić agrafkum. Ta zaś jak sie krzywo usiadło, to sie rozpiuła i żgła wew giyre abo wew coś wyżyj.

Ni mogli my spiłować tych jaczek zez podwiunzkami i tych puńczoch, zawiścili my starszym szczunum długich porów i ckniuło num sie do ciepłego, co by te pieruńskie zimowe lumpy na fest wyciepnuńć do nastympny zimy. Jak któro pażynga sie za szybko wyletniuł, to zaś kwynkoł i churchloł bez cołkum wiosne. Zaś dalsze kawołki zimowygo ubioru za wiele sie łod dzisiejszych nie różniuły.

Bluzki, koszulki, cwytry, pulowerki, gacie czy szkarpyty mieli my podobne jak dziś, ino zes barzy naturalnych szmatów i wiyncy dumowygo wystworzynia, chyba żeli ktuś mioł lumpy łod Ciotki Unry abo wuja wew Hameryce, łod którygo paczka czasami to nawet wew całości nie naruszuno i kumpletno doszła, a czasym to jakby niuda bez nium przeleciała i tylko stare lumpy sie łostały. Zimowum porum na dwór to my zakłodali ciepłum jupe doś czynsto dziepko nie wymiarowum bo nosiuło sie brachol po bracholu, co najlepi to mioł najstarszy, guli tego, że aby łun mioł czynsto ganc nowy ciuch, ale zaś jak wyrósł łożgol, to mu przypadła łojcowo staro jupa.

Glace to my mieli ciyngiym równo podgolune guli tego na łep my zakłodali czopki pilotki abo ruskie boby zez nausznikami, czasym beret abo same nauszniki. Zaś latym to dopiyro buła uciecha jak szło lotać wew krótkich porach abo wew samych badejkach, jak klara fest grzoła. Nojbarzy to plożuło lotać po ciepłym dyszczu na bosoka wew kałużach. No zaś wieczorym byli my rychtyg kumpletnie łoślumbrani, co matka zez łojcym ni mogli nos doszorować. Zaś potym do prania i maglowania buła fura lumpów, ale ło tym to już downi coś nagryzmolułym wew moich blubrach. Jak kcecie to se poczytejcie ło wielgim praniu i ło magli.