Blubry zez Kościana

Wielkie pranie

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Co najmni roz na 2 miechy, a trafiuło się żeli nawet czyści, wew chacie a faktycznie wew pralni odbywało się wielkie pranie. Bywało, że wew tym czasie famuła pore nocek musiała nynać pod czerwunym inletym, bo cołko pościel zgoluła do praniu i nie buło na to rady. Na wieczór sumsiody mogły szpycnuć, co się u istnych wystworzo wew chacie, bo w oknach zabrakło firan i zasłun bez to pranie. Nieroz mieli zez tegu niezły szport.

Najsampierw bez jedyn dziyń pranie wew baliach moczuło sie wew wodzie zez sodum. Jak już fest się wymoczyło, to możno buło zabrać się do koncertu jazowygo na mydło „Jeleń” i tarki, żeli gospodyni (główny macher tego praniu) miała do pumocy jakiejsiś fifne kobiycko. Inaczyj koncertowała solo, a i tak nawet wew duecie przysuwało się pore godzin, oż dostało się gzik w łapach i giyrach.

Jednakoż właśnie wew tamtych latach prawdziwy skarb, dar łod Gumułki nastoł wew pralniach co lepciejszyj i łodważniejszyj wiary (co się nie bała elekstryki), a nazywał sie pralka Frania. Buła to kanciato beczka zez emaliowany blachy zez wirnikiem wew środku napyndzano elekstrykum. Diabelstwo to rupotało jak grodzisko bana na żelaznym moście. Miało przyśrubowany kabel do kurka guli uzimiyniu - trza buło uwożać, bo mogło fest kopnuńć. Ale prało to lepi niż falisto blacha, co chociożby sie od praniu wyprostowała, to ni miała szans.

Do praniu stworzyli tyż inszy wynalazek, co się nazywoł proszek Radiun Sam Pierze. Tak stajało na pudołku od tegu proszku, ale bez załogi pralni proszek nigdy sum nic nie uproł. Wew miyndzyczasie jak już koncert na tarki i pralki się kuńczuł, trzebno buło rozpolić łogiyń w piecu pod kotłym do gotowanio, jaki musioł się znajdywać wew każdy porzundny pralni.

Tero dopiyro gara buła na cołkum pralnie i parówa jak wew saunie, co w połunczyniu zez pioruncym przy tarce stworzało niezły salun łodnowy biologicznyj. Pozostało jeszczyk płukanie biołygo zez dodatkiem modrego, co by nie buło żółtygo, krochmalynie i rynczne wykryncanie, na co zeszedł najmni jedyn dziyń abo i wiyncy. Tero trzebno buło wytośtać to cołkie pranie na strych i rozwiesić na sznurkach guli wysuszyniu.