Blubry zez Kościana

Niespełniune marzynia

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Jak dzisiaj szpycuje na te elektruniczne cuda, co je tero majum sszaranki za zabowki, to rychyk przychodzum mi na pamiynć moje zabowki, jakimi jo żym się bawiuł. Drzewnianne pistolety, bunki, staro felga rowerowo z drutym do popychania, czy gry planszowe “Młynek, Damka i Chińczyk” i te, ło których marzułym, co by je mieć ino co żym wiedzioł, że nigdy unuych na własnosć mioł nie byde, chocioż bym sie nie wiym jak sie staroł, to i tak by to moich marzyń nie społniuło.

Na tyn przykład guli tego, jak bym bez cołki rok buł, dejma na to, taki grzeczny,- TAAAKI GTRZECZNY!!!! cołki czas ŻE!!: Łapska do jedzy miołbym ciyngiym trzy razy umyte bez godania, paznokcie nie obgryziune, kłaki umyte i uczesane, wew lani same pióntki, a wew kajetach ani jednygo najmniejszygo kleksa czy zagiyntygo łoślygo rogu, wszyćko starannie, wew papiór łobwiniynte, nic nie pogryzmolune, ładnie kaligrafium podpisane, żodny uwagi wew dziynniczku ło przeszkodzaniu nauczycielowi, abo innym rojbrowaniu, dali- ani jedny dziury wew portkach abo puńczochach, nigdy żodny kłótni, a bróń Boze łuzgania zez bracholami abo kumplami. Żodnygo szczylania zez procy, zez puchy abo klucza. Dali co bym nie lotoł na darmo po podwyrku i nie dar papci, nigdy nie bul uszmudrany na papie i lumpach, nie dar kalafy bez potrzeby, nie wtykoł sie i nie łodzywoł, jak starszo wiara godo. Zaś potym dodatkowo musioł bym nastrugać łod czasu do czasu gornek pyrów do łobiodu, abo nie łociungać sie, kiedy trzebno pumoc na przkład iść do magla, wynosić śmieci na gymyle bez godania. I jeszczyk nigdy nie zaspać na piyrszum leje do lani, nigdy niczego nie zgubić, zwłaszcza kluczy od pomiyszkania, niczego nie popsuć, nie upuścić nie narozlywać nie stłuc zwłaszcza szyby nie wnerwiać chory ciotki, jak sie przyknaji wew łodwiedziny oraz nie popełnić stu innych grzechów, co deopiyro bydum wymyślune.. a zaś same dobre uczynki.

Sami wiync widzicie i kapujecie, co chociożbym dostoł wek, kumpletnygo rapla, kuku na muniu i zajoba zez przerzutkum, to nawet jednygo dnia (co jo godum), jedny godziny wedle takich reguł nie bułbym wew stanie przeżyć, szak żym buł normalny, chocioż nie wiym czy aby tak do kuńca, skorno miołym takie teoretyczne rozeznanie jak sie majum sprawować takie nie cołkiym normalne łodszczepiyńce i dziwolungi.

Ale choćby mnie co łodminiuło i padło mi na łep, co zaczubym sie sprawoać jak tyn istny, bezy mnie łopisany, to nawet po dziesińciu latach taki mordyngi i puniewierki nie spelniułyby sie moje marzynia a zwłaszcza to nojwiynkciejsze. DOSTAĆ WEW PREZYNCIE KOLEJKE ELEKSTRYCZNUM.

Takum kolejke elekstrycznum co sama jeździ po małych torach i jezd jak prawdziwo, tako samo jak te, co żym widywoł na stacj, ino całkim jak dla krasnoludków, mo parowóz, jest zez blachy, polakierowano jak prawdziwo, waquny majum szybki wew łokiynkach, hoki i zderzoki zez sprynżynami, parowóz nawet gwiżdże i swiyci śiatołkami, sum tam waguny osobowe i towarowe. Tory rozkłodane wedle uznania, nawet dworzec i szlabany i semafory.

Roz żym takum eknuł u jednygo kolegi, co zez własnym ojcym sie bawiuł, a właściwie aby sie przyglundoł, bo tata nie doł mu niczego tknuńć, co by nie popsuł i zaś bez pore nocy sniuło mi sie że, mum takum kolejke, sum sie nium bawie, ciesze i nikt mi nie przeszkodzo, jak tymu kumplowi tata, co mu sie pewnikiym tyż kiedyś tako kolejka śniuła.

Zaś pomijajunc sny, za dnia, bułym normalny szczun a nie jaki łodminiec rodym zez innygo świata. Znołym możliwości naszych gwiozdorów i kapowołym, że na żadnum kolejke ni moge liczyć, chocioż jak tylko zamkłym ślypia, to zaro żym widzioł wynglarki, cysterny, sleepingi, parowozy i elektrowozy tej moi wymarzuny, co by miała mieć wszyćko, nawet elektrowóz, który wew latach piećdziesiatych buł nowościum i niewiele buło lini elektrycznych.

Miołym jeszczyg trzech bracholi, a łojciec zez matku, chocioż oba pracowali, ledwie kuniec zez kuńcym wiunzali, wiync żodne stalowanie sie na supergrzecznygo nie wystworzułoby mi szans na mojum wymarzunum kolejke. Tak wiync brojułym nie wiyncy niz inne szczuny, to znaczy zachowywołym sie cołkiym normalnie, a na gwiozdke dostołżym blok i krydki, to so tero mogłym kożdum kolejke nagrygolić na jakum miołym chyńć i żodyn tata nie przestowioł mi zwrotnic .