Blubry zez Kościana

Gra wew dołka

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Na kożdy ece dzieś tak na wiosne wiara dostawała szplina na punkcie gry wew dołka. Trzebno dodać, że grajało się na bejmy. Bez poru złotych nik nie buł dopuszczuny do granio. Zaś jeszczy ważny buł sprzynt wew postaci tak zwany szajby. Przeważnie wiara miała pudołko łod wikspasty, łobciunżune wew środku śrubkami, nakryntkami abo inkszym złumym.

Tako szajba miała tum wade, co chocioż feste ciasno zamkniynte pudołko to wew trakcie gry czasym się roztwarlo, całko gymyla się zez takiygo wysypała i zawodnik buł ałt, ze stratum bejmów, co je do dołka wsadziuł. Nojlepsze szajby buły zez pełnygo ajzola, jak się nojdło rychtyk takum na gymli. Zaś ino Kakuś mioł łorginalnum szajbke zez mocholu, wytoczunum na tokarni wew Poznaniu u „Ceglorza”, gdzie robiuł jego, znaczy Kakusia, łojciec i mu takum fifnum szajbe załatwiuł. Ale dobry sprzynt to jeszczyk nie wszyćko. Trzebno buło mieć fifa i fest ślyp, co by trafić zez poru metrów wew dołek, wygrzebany wew zimi aby taki jak nojwiynkszo szajba.

Najpiyrw zawodnicy wkłodali do dołka po dziesińć, dwadzieścia abo pindziesiunt groszj, wew zależności jak się umówili, zaś świgali płasko kożdy po kolei swojum szajbum, co by trafić do dołka. Za kożdyn nietrafiuny rzut płaciuło sie do dołka kare, któro wynosiuła tyle, ile tip-topów łod dolka zatrzymała sie unygo szajba. Ktu trafiuł wew dołek, wybiyroł zez niego wszyćkie bejmy.

Buły szpeniole, co za każdum razum wiyncyj wyciungli zez dołka niż wetkali i lebiegi, co ino wkłodali, chocioż mieli nojlepciejsze szajby. Wew dołku, jak wew kożdym inkkszym szporcie do sukcesu trzebno mieć dobry sprzynt, trening nu i dryga a nie szajbe wew makówie.