Blubry zez Kościana

Wesołe miasteczko

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Co najmni dwa razy wew roku na placu kole rzeżni zwanym „Świńskiym” rozkłodało sie ze swoim klunkierstwym „wesołe miastyczko”, czyli łobjazdowo karuzela zez jeszczyk inkszymi antrakcjami. Buła tam przeważnie, łoprócz duży, mniejszo karuzel dla małych gzubków, huśtowki wew kształcie łódki, co sie potrafiuły przegibnuńć naobkoło, salun krzywych luster guli chichraniu sie zez wykoślawiunygo własnygo łodbicia, strzelnica wiatrókowo zez nagrodami do ty wiary, co miała fest cyla abo tyż udało jeim sie trafić z rozrylotanych wiatrówów, i takie ustrojstwo do mierzynio siuły dlo tych frajerow, co sie chcieli przed swojum melum popisać.

Wszyćko płatne, wiync bez bejmów nie buło tam po co łazić. Chocioż czynsto, ta (niby antrakcyjno) klamotówa buła doś mocno łośrupano. Dejma na to - winklówki pogiynte, blaszyska łodarte zez farby, budy koślawe, półowa łozdobnych żarówek przepoluno, a ze głośników chrapała muzyka jak zez zdarty płyty, a i tak doś wiary ciungło na „Świński plac” bez cołki czas pobytu karuzeli. Nu, bo co by nie godać, rychtyk wew te dni buła to nojwiynkszo antrakcja wew naszym mieście.

Tak tyż wiara zez naszy eki ni mogła przepuścić taki łokazji guli fest rozrywki, chocioż banioków na tyn szport to my za dość wew kiejdach ni mieli. Piyrszy roz to my sie napolyli na tum wielgum karuzele. Jo zez bracholym i Kakuś lajsli my so po bilecie, siedli jedyn za drugim wew karuzelowe krzesełka i jazda. A buło to w sam raz po łobiedzie i po poru łobkrunżyniach ślepe ryby, co my wszamali na łobiod, zaczły num dziwnie podchodzić do grdyki, tak że do kuńca jazdy ledwo my spiłowali zez zaciśniyntymi kielochami. Ino Kakuś, ta wylynga, musioł pewno wmłócić na łobiod wuchte pyrów zez myrdyrdum abo fure kaszoka, bo kalafa mu sie robiuła na przemian to blado, to zieluno i jak nie wiuknie cołkum tum żyburum zez kałundka, to nie doś że sum siebie łoślabroł, to jeszczyk pół karuzeli przemalowoł.

Wajchowy łod karuzeli eknuł na Kakusia i jego dzieło i ani myśloł wajche przełożyć, co by zatrzymać karuzel. Bułoby to ze stratum dla dla inkszy wiary, co tam jechała. Wiync aby sie chichrał, a jak już jazda sie skuńczuła, zaro migiym uszykowoł Kakusiowi wymborek zez wodum, kawoł luńta na kneblu i biydny Kakuś, rod nierod musioł uskrumnić zez karuzeli to, co po nim zostało. Tak już my wiyncy razy na to diabelstwo nie wsiedli, a Kakusia to by chebać nawet nie wpuścili, bo buł zapamiyntany zez ty jego piyrszy jazdy. Tero to my ino przyłazili poszpycować abo i pośmioć sie zez inkszy wiary, co doś niepewnie złaziuła zez karuzeli abo huśtowki. Jednakoż taki poruty jak Kakuś to nikt nie łodstawiuł.