Blubry zez Kościana

Zaś jak nastała moda na akwaria

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Buł żym jeszczyk gzubym, jak ekłym u mojygo sumsiada wielgachne akwarium na jakie 100 abo nawet wiyncy litrów wody, jakie mioł stojeć na szafunierce wew pokoju. Wew akwarium mioł fifne rybcie i znoł sie na nich. Te plaskate wew paski to skalary, a tamte to weluny, a tyn szary stwór to glunojad...i tak bajtlowoł bez dobre pół godziny, a jo żym ni móg ślypsków łoderwać łod tego cuda. Jeszczyk mi pokozoł wew ty szafunierce ekstra wzmocniynia zez winkluwy, co by to akwarium mogło na ni stojeć i co by sie szafunierka nie rozleciała pod tym ciynzarym. Łobjaśniuł mi tyż filtry, grzałki, termostaty, bo godoł, że te lepciejsze gatunki ryb sum takie wiyncy delikatne, to muszum mieć czystum i nadmuchanum świyżym powietrzym wode i ciyngiym stale równo ciepłum. Zaś dopiyro gupiki, małe rybki
i aby dziepko kolorowe, to sum łodporne i ni majum takich wymagań.

Łod tego czasu ciyngiym żym kumbinowoł, co by tu wywinuńć, aby mieć własne akwarium. Nawet żym rezyknuł petycje do łojca i matki, chocioż wiedziołym akuratnie jako bydzie jeich reankcja. I nie mylnuł żym sie.
“ Weź ty sie lepi za ksiunżki, bo rychło wywiadówka, a coś mi sie zdaje, że najlepi to zez tobum nie bydzie”- usłyszołym wew łodpowiedzi.
Rychtyk za tydziyń właśnie wypadała wywiadówa, to żym buł pewien, jak amyn wew paciyrzu, że ze struny moich staruszków ni mum co liczyć na wspumożynie ideji zostania akwarystum, a co gorsze to po wywiadówie ciyngiym bydzie ciynżko przeprawa i nie wiada czym sie zakuńczy. Ale ktu by sie przejmowł takimi pierdołami przy utrapiniu, jakie sprawiuła mi mojo szajba na tle akwarium.

Wew śpiku prawie kożdy nocy śniuło mi sie, że so siedłym na ryczuszce kole zgrabny kómódki I gapie sie na piynkne akwarium, które mum stojeć na ty kómódce. Ramka zez spawany winklówy, piynknie pomalowano na zieluno , ściany zez grubygo śkła, akwaqrium wielgie w sam raz rychtyk do ty kómódki dopasowane, a wew środku w przejrzysty wodzie miyndzy różniastymi wodnymi roślinami pływajum se dostojnie skalary i połno wszelkich inkszych rybciów, różniastych kształtów i kolorów. Bumbelki powietrza letum do góry, bo pumpki filtry i grzołki zez termostatym wszyćko ekstra działo. Matka i łociec stojum za mnum i ni mogum sie nadziwić, jakie piynkne akwarium, zaś co chwile wlatuje inkszo wiara, wszyćkie kumple zez eki i kożdyn jedyn pape rozdziawio zez zdziwiynia. A wtynczas mama potrzunso mnie za ramiei i godo:
“Wstawej synku, czas do szkoły, a nie guzdrej się, co byś sie nie spóźniuł".
I tak mi sie co roz to przytrafiało wew nojlepszym śpiku, bo jak buł czas na nynanie, to mi sie zbiyrało na rozmyślanie, co zaś rano strojuł żym muki do wstowania.

Zaś za dnia ciyngiym kumbinowołym skyndyk by tu jakie akwarium wytośtać, abo stetrać zez czeguś, abo wynajdnunć jakie śkło, co by sie nadało, chocioż by nie tam zaro na 100 litrów. Ło tym, co by se lajsnuńć za bejmy ni miołym co marzyc, bo miołżym aby rychtyk dwa złocisze, a zaś i tak wew Kościanie nie buło żodnygo składu zez akwariami i retyntami, co sum niezbyndne do tego szportu. Nu, ale jak ktuś dostoł cołkum ambe zez przerzutkum na tle akwarium to sie tak letko nie poddawoł, wiync zamiast stroić muki, klepać piyrdy i aby zez winkla szpycować na akwarium sumsioda, dali kumbinowołym i rozpytywołym sie na ece u wiary, czy ktu ni mo jakigo pomysłu. Jak bułym u jakigo kumpla wew chaci, to bez cołki czas aby ło tym bajtlowołym.

Aż jedyn roz, jak żym buł u Jurasa, co tyż buł napoluny jak jo, łojciec Jurasa słyszał, o czym rychtyk godumy i niby to du nos niby du sie zagadnuł: ”A my wew robocie takie piynkne akwaria wywolumy na gymyle”. Wew nos jakby pierun szczeluł. Ni mogli my sie zez poczuntku jorgnuńć, co jest lołz. Dopyro łojciec Jurasa wyklarowoł num, że sum u nich wew firmie zbyndne takie śklanne pojymniki po akumulatorach, na jakie dziesiyńć litrów i un może num po jednym takim załatwić i to za moch, czli za frkio.

I tak ni styndy ni zez owyndy moja biyda sie chejbła, bo miołżym już akwarium.
Łod sumsioda za pumoc wew kopaniu jego łogródka , chocioż to straśny nyrol, wycyganiułym pore gupików i roslinki wodne. Karmiuło sie te gupiki dafniami. Dafnie to takie małe roboszki, których połno buło wew niektórych stowkach. Trzebno buło wiedzieć, wew którym stawku na ece abo dzieś dali sum te dafnie. Stetrać siatke ,nojlepi zez damski puńczochy rozpiyntyj na twardym drucie zwiniyntym wew koło i zaś przytwierdzunym do akuratnygo knebla. Tych dafni trzebno buło sporo nałowić, co by nasuszyć na zapas na cołkum zime.

Bez pore miechów buł zy mnie akwarysta nie do żdżarcia, chocioż roz mi sie wszyćkie gupiki ugotowały, bo żym zapumnio wew pore wyłunczyć grzołke, ale poźni nowe rozmnożuły sie tak, że mogłym zez kumplami pohandlyżyć.

I pewnikiym jeszczyk długo zajmowołbym sie tym szportym, bo to zaczuł być niezły interes. Szag takich szplinów jak jo na poczuntku bułym, nie brakło, ino, że jednygo razu poszło mi ło coś zez moim bracholym, pore gupich docinków i co mioł braćka wew pazurze, a buł to jakiesiś ajzol, poleciało wew mojum strune. Jo żym sie gipko namknuł i tyn ajzol trafiuł wew akwarium. Co buło dali nie musze wum blubrać , bo kożdyn jedyn so to może wyobrazić. Doś, że oba mieli my bez miesiunc szlaban na lotanie po podwórku i tak zakuńczuła sie mojo przygoda zez akwarystykum.

Dzisiej to wyglundo cołkiym inaczy. Sum specjalne składy dla akwarystów, dzie majum kumplet wszyćko. Akwaria kożdyj wielkości, a nawet robium na zamówiynie na miare, eleganckie, nie wew winkluwie ino klejune, samo śkło. Majum wszyćko, co potrzeba na wyposażynie. Rybcie łod wyboru do koloru, roślinki śtuczne i prowdziwe, rózniaste pokarmy, nawet lekarstwa, a jak ktu nie kce sie babrać, a mo bejmy, to może so lajsnuńć kumplet gotowe akwarium zez rybciami i jeszczyk mu przywiezum do chaci i ustawium. Ale czym dzisiej ta wiara mo sie chwalić, jak kożdyn jedyn może mieć to samo. Co najwyży ktu wiyncy bejmów wetkoł wew swoje akwarium.Za moich młodych lot, jak żym zmajstrowoł pumpke zes motorkiym łod starygo patefonu, to nik na cołki ece taki ni mioł i za żodne bejmy so nie kupiuł. Wiync ktu mioł winkciejszum radoche, jo za młodygo, czy uni tero? Ktu tego nie kapuje, niech sie wypko i lezie wew kieretyny, szag nie?