Blubry zez Kościana

Kop wagonowy

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Wielgi czas, aby nagryzmolić coś ło dojyżdaniu do ty firmiy, wew który przerobiułym ponad trzydzieści lot. A nazywo się ta firma Ceglorz, wiycie, wew Poznaniu na Dymbcu.

Bez te wszyćkie lata do roboty żym dojyżdżoł zez Kościana banum co dziyń rano ło piunty zez minutami, zaś potym nazod ło kwadrans na czwortum po obiedzie zez Dymbca do Kościana i już pore minut po czworty bułym wew chaci. Tak prowdziwie to chocioż żym robiuł aby łosiym godziń co dziyń, to bez te dojazdy bułym z chaty precz jedynaście godzin. Ale co buło robić, jak wew Kościanie żodny porzundny roboty (taki jak wew Ceglorzu) nie szło najdnuńć.

Zresztum jak sie przypasować do niektóry wiary co do Ceglorza dojyżdżali bimbum zez przesiadkum zez poznańskich fyrtlów dejma na to zez Piuntkowa, to wychodzi na to samo abo nawet lepi, bo pryndzy bułym wew chaci łod niektórygo Poznanioka. A prócz tegu wiara, co stale dojyżdżała doś dobrze sie znała, nu i stworzała se zgrane zespoły do „kopa”, tak karciorzy jak i kinoli, co ino bez ramie grajuncym wew karty szpycowali, ale żodyn nie śmioł papy roztworzyć, co by zaro fangi wew kluber za to nie łoberwać.

Kop to tako gra wew karciochy, ale kop wagunowy to jezd dopiyro cóś ekstra. Czebno buło mieć cołkiym wek na tym punkcie i tyż mieć ale dryga do ty gry, co by wew trakcie czegu nie pomojtać. Bo to graje sie przeważnie na stojunco i bez stolika. Po prostu tyn, co wychodzi (znaczy nie zez wagunu, ino rozpoczyno gre) pokazuje karte, nastympny jak nie przebijo (znaczy daje słabszum, dejma na to bubka do damy) to tymu piyrszymu dokłodo do pazury swojum karte, a jak przebijo (znaczy sie na przykład daje dyche czerwiannum na dame żołynnum) to łyn zabiyro obie karty i podsuwo pod kluke trzeciemu, co mo sie dołożyć, abo przebić z tum samum zasadom, co poprzednio, nu i zaś tak samućko czworty, bo wew kopa gro sie we śtyrech. I tak jak roz doobkola obleci, to bitka zostaje wew łapie tegu, co doł najwyższum karte. Miarkujecie, jakie to proste?

Kożdyn dzieciok by sie jorgnuł i stół zbyndny. Drugum pazure kożdy gracz używoł do trzymanio banioków, bo wew kopa bez bejmów nie do sie grać. Zaro po rozdaniu każdymu po śtyry karty ( abo jak zez królami to po piyńć) jezd licytacja do obstalowanio, ktu z kiem gro i za ile. Kuntra, rej, bok, sup, wąsy Stalina to sum łodzywki licytacji, cheba że ktuś wydar sie ZOLO abo ZOLODU, znaczy sie, że sum chce wszyćko wziuńć. Po tym nastympowało rug cug przeprowadzynie rozgrywki, szak przeważnie już po drugi bitce buło wiada, ktu buł stary, ktu młody, ktu wygroł, ktu przegroł i ktu kumu i ile płaci.

Wiara, nie docie wiary, ale łod Lubonia do Dymbca to te karciorze łoblecieli jeszczyg ze trzy rozdania, a zaś na perunie rozliczali sie zez bejmów i jeszczyk wew bimbie skokali se do ślypiów, jak który spapudraczuł gre, abo próbowoł szachrować. Zaś wew drodze powrotny to już na perunie dymbieckim rozpoczynała sie gra i zanim bana przyjechała, to wew kopa doś razy oblecieli. Niejedyn papudrok przeputoł wew jedyn dziyń cołkie kieszonkowe, co mioł łobliczune na cołki miesiunc bez dumowygo ministra skarbu i zaś sie szczypoł jak ty biydzie zaradzić.

Chyba, że go kumple poratowali, co by wew kuncie nie dudloł i za pożyczune dali sie łodegrać. Przeciyż to buła samo swojo wiara i nikt taki frechowny nie buł, co by sie kielczuł zez nieszczyńścia kumpla. Przeciyż unymu jutro abo pojutrze tyż mogła ciyngiym karta nie iść, a szplina na punkcie kopa to kożdyn jedyn karciorz mioł fest, że nie wiada, czy te blazy na pazurach to mioł łod roboty, czy łod kopa.