Blubry zez Kościana

W co się bawić

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Bez te papudrackum telewizje mieli my sporo czasu na lotanie po dworze. Aleć to nie buło takie głupie lotanie, jakby ktu spuścił kejtry łot tygodnia zamkniynte wew antrei, boć zawdy w coś my grali. Wew sipla abo wew dołka, abo wew babe, abo wew puche, abo wew palaja i wew jeszczy inne.

Sipel to buł taki knebloszek zastrugany na łobu kuńcach na ostro. Grajały dwie many. Jedna na bazie, drugo wew polu. Ci na bazie wybijali sipla. Trza go buło letko deknuńć lolyszkum wew koniuszek. Żeli podskoczuł, to przyloć mu fange tum samum lolyszkum, aby jak najdali polecioł wew pole. Zaś punkty to się liczyło na tip-topy, ale to inksza inkszość.

Do dołka trzebno buło mieć szajbe. Zwykłom szajbe to się robiuło zez pudołka łod wikspasty do papci.Wew środku musiały być kamloty abo śrubki, abo inne retynta, aby buło jak najwiynksze łobciunżynie. Zaś najlepciejszum szajbe mioł Kakuś, bo jegu łojciec robiuł na tokarni u Ceglorza wew Poznaniu i mu takum fifnum utoczuł zez Mocholu, co sama do dołka się smykała, ale Kakuś, ta wylynga i niezguła i tak zawsze skusił, i wszystkie banioki przeputał wew dołka.

Znowyk inne buły reguły gry wew puche. Najpierw buło liczynie: „ek-bek-du…” albo „Szedł Antek bez piekło o cholipa jak tu ciepło, gdy go diabły zoboczuły, zaro go na rogi wziuły”, Na kogo wypadło, tyn pilnował wyciepniynty zez bazy puchy, a reszta wiary chowała się po kuntach. Musiał najdnuńć koguś i zaklepać na puszce w bazie, żeli mu w miyndzyczasie puchy któś inny nie wyciepnuł.

Łe jewa, ile razy jo żym mioł te puche wyciepniyntum. Czasym zez ipty oż mi gula wyskoczuła. Trzebno buło jednakoż szukać do skutku, bo dopiyro by to buł obciach poddać sie abo tyż dudlać. Toż bym so nabrechtoł na cołkie życie a i dla famuły poruta.

Kożdy jedyn pungiel mioł ambicje co by nie pokozać ipty i nie dudlać bez to, że się przegrywo wew podwórkowych grach zez innum wiarum na ece. Trzebno buło zacisnuńć kielochy, a zaś łodegrać się przy inkszy łokazji. Szag lepciejsze i słabciejsze dni mioł każdy i różniaste gry nie kożdymu równo pasowały. Cheba, że ktuś buł tako pażynga jak Kakuś co ciyngiym mioł słabum forme wew co by się nie grajało. Za to kumpel zez niego buł najlepciejszy. Nigdy nikumu się nie sprzeciwiuł i pumogoł jak tylko aby móg, chocioż rychtyg zez ty jego pumocy czynsto abyk nowy ambaras wyniknuł dla wspumożunygo.

Ale tak to już jezd zez wiarum na kożdyj ece, że sum fest kumple i nyrole, sum tyż szpeniole i lebiegi.