Blubry zez Kościana

Nowy basen

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Łod niedawna mumy wew Kościanie nowiutki basyn do bachania się bez cołki rok.
Bo to jezd basyn kryty, czyli wew taki olgachny chałupie zez podgrzywanum wodum. Wszyćko jezd tam wedle ewropejskiygo szyku, ganc nowe, błyszczunce, oż strach pazurum tknuńć, co by sie cóś nie ukrychło abo schrzaniuło. A o podłoge już wew ty wielgi antrei to takie wystworzajum ceregiele, że kożdyn musi zewlyc papcie, wew których przyloz i zawdzioć takie ekstra kumpielowe. Zaś miyndzy przebiyralnium i basynym kożdy już wew samych badejkach mo obowiunzkowo wleź pod szałer, co by żodyn uślabrany szuszwol nie wloz do basynu.

Dać kopa do basynu, czyli hycać na główke tyż nie wolno, co by so nikt krzywdy na gnyku nie zrobiuł i nie utunkoł sie, chocioż sum tam takie ekstra do skokania słupki. Muszum tyż fest chajcować guli tego, co woda jezd jak zez czajnika a i w powietrzu niezło ciepłota. Ponoć tum gorunc to zabrali zez śtucznygo lodowicha, co jezd zaro obok basynu, ale ktu by wew to wierzuł? Szak zimum tyż ciepłota zminio się wew mróz, ale nijakiego pożytku zez tego ni ma. Wiara wew basynie ujyżdżo w te i we wte od głymbokiygo do miołkiygo, co niektóry niezłum szpulum, krałlym abo żabkom, wedle torów dla pływoków, a woda do samiuśkiygo dna klaarowno, oż dziw bierze. Chybać muszum ciyngiym jum filtrować.

Dla szaranków i małych gzubków jezd do rojbrowania ekstra basyn zez takim pozakryncanym rurskiym, wew które sie włazi po schodach pod samym sufitym i zaś zgolo sie tym pieruństwym po tyłku abo krybunkach, girami abo łapskami do przodka bez te wszystkie wiraże do samygo dołu, gdzie to rursko wypluwo delikwentów na łep na szyje do wody wew basynie dla gzubów. Łe jery! Wiara, co te rojbry wew ty koślawy tulei widzum? Jo za nic jorgnuńć sie ni mogę. A to jeszczy chichrajum sie, a dziewuchy piszczum, jakby je ktu szczypoł abo gigloł.

Tej, mówi kumpel, a ty nie chcesz jechać tum rurum? - Musiołbym mieć kumpletnie wek, rapla abo szplina - odburkłym. Ale po prowdzie to miołym fefry, szak nie stojało tam napisane, że to tylko dla gzubów.

Najbarzy mi ploży gibanie sie wew ty wielgi wieloosobowy wannie zez bumbelkami, co tak fest szmyrajum po gnyku. Zaś tam to so na leżoka wspuminum, jak za młodych lot używali my kumpieli wew tym basynie na świeżym powietrzu, co dziś niszczeje nieczynny, ino żabska wew nim rechotajum. Używali my tego basynu bez prawie 50 lot. Co prawda to tylko bez pore tygodni wew roku, jak klara fest grzoła, najczyńści we wakaje.

Rosnum tam stare olgachne topole wew obkoło i kożdygo roku zez poczuntkiym lata sypium biołym puchym, a jesiynium cołkimi furami liściów prosto do wody wew basynie. A jednako wielu kościanioków zażywało latym wew nim kumpieli. Nojwiyncyj gzuby grajały tam wew roga. To znaczy hycali do wody, jak ktu umiał: na główke, na giyry, dechom abo bumbe na tyłek, zaś zgolali pod wodum, abo pieskiym na szage bez róg basynu, a jedyn ciaracha guniuł. Jak który doł nura, to nie szło go najdnuńć, bo woda to raczyj nie buła tako jak wew tym nowym basynie, ino tako mnij przejrzysto, prawdom a Bogiem zieluno jak zupa zez szczawiu. Nie pamiyntum, by któś tam sie utunkoł, abo by mu coś zaszkodziło łod ty kumpieli.

Natryski przy wejściu do wody to nawet jednygo roku bez pore dni buły zdatne do użytku, a zaś potym coś sie zatkało. Wychodki tyż były i nietrudno buło sie kapnuńć gdzie, bo capiało łod nich na pół kilosa. Niewuntpliwie mioło to wpływ na skład chemiczny wody wew basynie. Byli tyż ratownicy wew białych gatkach i zez gwizdowkami, ino chocioż czasym fest wiary sie naroz bachało, to nigdy sie nie napracowali zbytnio. Dbali o wode, co dziyń pore wymborków chloru gichnyli, co by buła porzundno dezynfekcja, ino zaś szczypało wew ślypska.

Ale co tam! Wiaruchna, lepciejszy taki basyn niż żadyn, a o tym, co kiedyś bydzie wew naszym mieście tako fest kryto pływalnia to num nawet wew śpiku sie nie przyśniuło, ale czy my jako gzuby mieli z tego wzglyndu mniejszum ucieche? Powiydzcie sami.