Blubry zez Kościana

Olas warszawiok

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Wew wakaje do Juasa przyknajuł sie banum zez Warszawy kuzyn łod ciotki Peli. Ciotka Pela, siora moi matki, jeszczyk przed wojnum uczapiuła się wew stolicy, dzie ochajtała się zez takim jednym, warszawskim cwaniokiym, co mu buło wuja Gienek.

Kuzynowi Jurasa buło Aleksander. Ciotka, znaczy sie jego matka, wołała go Oleś, ale dla nos nie buł łun żodyn Oleś - koleś, ino po naszymu Olas – co dzieś polaz. Nie bul zez niego kumpletny szplin, ino tak się gupio stalowoł, że co my tam wiymy, jak łun jezd zez Warszawy. I jeszczyk do Jurasa zwrocoł się - “Jerzyk”. Tego Juras już ni mug ścierpieć, i jak roz tego Olesia ze stolicy, znaczy sie Olasa deknuł za tego “Jerzyka” wew kałudek, to zaro łyn sie jorgnuł, że tutej trza godać Juras, jak inkszo wiara na ece. Szak jeżyk to tako winkciejszo mysz zez kolcami, co łazi wew nocy i fuko. Trza mieć rapla, co by Jurasa pomylić zes tym stworym. Wiara, co go zapoznała, czynsto godała do unygo:
-Tej! Zez kyndyk ty jezdeś i dzieś ty sie chowoł, co nie kapujesz co sie du cie godo Na co łyn paploł ciyngiym jak zdarto płyta na patefunie.
-Ja jestem z Warszawy rozumiecie, z W A R S Z A W Y

Chichrali sie kumple na ece i co rusz to ktuś wpuszczoł go wew radlunki po naszymu. Zaś Biniu wymysluł, co jak u nos godajum “siedzi sroka no płocie i dziubie luńt” to wew ty Warszawie musowo pewnikiym mówium “siadzi sraka na płacie i dziabie lańt”.

Mieli my zez tego Olasa - co loto na golasa, niezły ubaw.
Roz, zaro na poczuntku, naszo matka kozała unymu przynieść pyrów ze sklepu.
Łe jery wiara! Matka oż pape roztwarła zez zdziwiynia jak ekła Olasa zez tytkum
( bydzie zez trzy kilo) pyrów . Zaś tyn warszawiok godo:
-Długo, bo była kolejka , należy sie trzy czterdzieści, bo dalem ze swoich.
-Dzieś ty wylyngo, ty ćmoku warszawski, poloz po te pyry? Do składu?
Miołeś je przynieść ze sklepu. Szag mumy tam jeszczyk zapas jakie dwa cyntnary. Zaś dopiyro Olas sie jorgnuł, na co sie godo sklep, a na co skład, ale aby u nos wew poznańskiym.
-U nas w Waszawie w sklepie się kupuje, a zpasy trzyma się w piwnicy, łodbrynknuł naborchany.
-Nie struj muków jak mosz ambe i nie godej piyrduł - wetkoł sie do tych blubrów Juras
- Te pore banioków, coś straciuł niepotrzebnie bez gupote, pumogum ci wew zapoznaniu sie zez mowum twoi matki, co jum kiedys znała, a tero wew ty Warszawie, abo jei wywietrzało, abo sie klamkuje godać, że jezd zez poznańskiygo.

Innum razum Juras godo do Olasa:
- Bier badejki, bo idymy sie bachać, klara fest grzeje, to num bydzie plożyć.
- Co ?Z czym? Gdzie?- wydar sie zdziwiuny Olas.
- Na kanoł na drugum wyrwe, bo tam jezd fest grunt to i kopy można dawać.
Olas mioł mine nie do zdżarcia, co widać buło, że nic nie kapuje, co sie do unygo godo. Juras musioł wew te i nazot, pore razy klarować tymu intyligyntowi zez Warszawy, co jezd lous zanim usłyszoł :
- Aha ! Więc badejki to kompielówki, idziemy się kąpać.
- Badejki to badejki, odburknuł Juras.

Zaś pod kuniec wakaji, jak Olas zez Jurasym byli na rybach i Juras warknuł:
- Nie plumpej tym swoim kneblym, bo tu fest barwanki chodzum. Olas zaro wiedzioł, co mo sie namknuńć zez swojum wyndkum, bo brzany Jurasowi płoszy. Szak to warszawiok, a wiadumo, co warszawioki bystre sum i migiym kapujum, prawie tak bystro jak poznanioki.