Blubry zez Kościana

Imieniny

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Pore razy bez rok odbywały się wew naszy famule imieniny. Na którego solenizanta padło, u tego wew chaci łobowiunzkowo te komsztrasy być musiały Na taki imprezie bez proszyniu zawsze ciyngiym zwaluło się kupa wiary, bo wew famule buło sporo wujów i ciotków, i na imieninach łojca abo matki ni mogło zbraknuńć nikoguśko. Tak cichygo wuja Józefa zez ciotkum Krychum wew grubych sekulorach, wesołygo wuja Janka zez nadyntum ciotkom Zochum, wuja Czecha przeważnie solo, bo ta jego letko nie dosłyszała, a wuja buł raczy taki rozrywkowy i wyrywny, wuja Stefana, co buł golorzym i przychodził do nos do chaci co pore tygodni, co by nos ochrympać prawie na glace, dumny ze się (nie wiada czymu), ciotki Peli i jeszczyk poru dalszych krewnych, a zez nimi i cołki gromadki szaranków tych krewnioków, co się na imieniny przyrechlali. Wszystko wiara fest wysiekniynto wew klufty i garsunki, kobiycka wyondulowane, kożdyn jedyn wypryskany Przemysławkum abo inkszym paskudstwym, słowym - połyn szyk. Aby papcie zewlekli wew antrei, co by nie ubrechtać dywana i świeżo po paście wyglancowany podłogi.

Zaś mus i trodycja koże, co na poczuntek kożdy krewniok jakieśić tam prezynt dlo solenizanta przywlyk i zez wielkim stalowaniym się, pumponadum i łobściskiwaniym ichniemu wrynczoł. Nojczyńsci na prezent mioł mieć wew pudołkach fiksmatynta zez drogerii, a jak którymu się ździebko pomojtało wew pamiyntaniu, to prezynt, bywało, trafiuł do dawnego zamiast nowygo właściciela i to nawet czasym pore razy. To buły takie barzy łobiegowe prezynty. Nie żeby to szło zez poznański łoszczyndności, ino że u naszy wiary bejmów za dość nikt ni mioł. Tak i solenizant nigdy nie pokozoł, że się kapnuł, co jest lołz, co najwyży prezynt przechowoł do nastympnych imienin wew stanie nienaruszonym guli nastympnygo wrynczynio.

Wew dużym pokoju mieli my stojeć rozciungany stół. Jak się łod sumsiodów pore krzesołek pożyczuło, to przy tym stole jeszczyk buł luz, nawet jak wszyscy se siedli. A na tym stole, na biołym obrusie połno jedzy. Najsamprzód słodkie: najszykowniejszy tort zez drzyzgowkami abo inkszym owocym, jakoś babka, placek na młodziach zez rabarberym i ciostka zez glancym i marmoladum. Do tego prawdziwo kawa, najlepi „Neska” zez paczki łod wuja zez zagranicy, specjalnie chowano na wielgie okazje. Skorupy tyż łodświyntne zez serwisu po babci Antuninie. Faryna wew przedwojynny cukiernicy zez śrybrnum łyżeczkum i mlyko (zamiost śmietany ) do kawy wew takim fifnym dzbanyszku, jak ktu sercowy i mioł fefry pić mocnum „Neske” bez mlyka. Połyn szyk jak się patrzy.

Nojwiyncy szyku zadawało wino produkcji Czajki. ze starych zapasów łojca. Nie buła to jakoś berbelucha ani siara, ino fest wino, co dobrych pore roków stojało wew piwnicy wew kistach po lemuniadzie zez nojprawdziwszymi nalepkami firmy Czajki. Tak se stojało grzecznie do czasu, oż kiedy my zaczli nosić długie portki, a wew kiejdzie lusterko i grzebiń, i po kuntach kopcić ćmiki, to i wino Czajki jakoś bez specjalnych okazji doś szybko wyszło, abo odparowało.

Łojciec mioł tegu wina niezły zapas zez czasów, kiedy jeszczyk kumuna łapy, co się zwała nacjonalizacjo (czy jakoś tak) na Czajki firmie nie położuła i Czajke, tego „wroga ludu”, nie pozbawiuła majuntku. Tero dopiyro wew upaństwowiony firmie dla swiata pracy zaczli robić zez zgniłych jobłek jabole, co się zwały „Wino Obra” abo wino marki „Wino,” zwane patykiym pisane, fest siarkowane. Ale póki co na imieninach buła jeszczyk któroś flaszka zez firmy Czajki.

Wiara się pousiodała wedle stołu jak kumu pasowało, co by buło wygodnie i zez kiym zdziebko piyrdoły poblubrać, o tym „ktu? kogu?i zez kiym ? kiedy? dla kogu? i co zez tegu bydzie...?” i takie tam inne klekoty. Dlo nos, dzieciorów, naszykowane buło wew pokoju obok, wiync my rug - cug spuchli, co buło nasze do spucniyńcio i dali do stary wiary szpycować, co sie bydzie wyczyniało.

Wuja Czechu chebać na boku zawczasu bumbke berbeli wygutoł, bo po kielunku wina kalafa mu deczko poczerwieniała, a nojbarzy kluber i do śpiewania dostoł dryga, jakby mioł letko wek, wiync jego ulubiunum jeszczyk zez woja śpiywke ło pewnym Grzeli zgorszune ciotki zawrzeszczeć musiały jak Ruski Wolnum Europe. Rajwach się zrobiuł łod tegu trajlowaniu, ale ino na krótko, bo właśnie kolacja imieninowo na stół wjechała. Buła kiełbasa i kicha na ciepło, wystano wew kolejce u chabaja, sałatka jarzynowo, sałatka śledziowo, bigos, galat, betki marynowane, ogórki po warszawsku, sznytki chleba ciynko krojune ,a nawet masło i herbata wew ciynkich szklankach. Cicho się zrobiło, ino łyżki wew szklankach dzwuniuły łod miynszania faryny. Żodne tam siorblanie ani inksze odgłosy żuchlaniu na imieninach być ni mogły. Kożdyn sie pilnowoł. Jak szyk,to szyk.

Jak so wiara podmaśluła, popili winkiym, to dopiyro brali się za śpiywanie. Najsamprzód dla solenizanta „ Sto lat”, potym repertuar barzy taki biesiadny: „Szła dzieweczka, Głęboka studzienka, Górolu…” ale jak się bractwo rozkrynciuło, szak wuje prowie wszystkie wew chórach byli ćwiczyni, a szkolyni jeszczyk przed wojnom, to i zakazany repertuar zaro szedł: Piyrwszo Brygada, Czerwone maki i inne, co władzy ludowy nie pasowały. Ale na imieninach wyłaziło zez famuły ,co jeim wew duszy grajało.

Teroz już ni ma ani takich fifnych ciotków i wujów, ani takiygo śpiywania, i takich imiynin. Po winie Czajki aby wspumniynie ostało się. Za to jest piwo wew puszkach, cipsy i muzyka zez kumpaktu. Śpiywać wolno wszystko, ale nikumu się nie kce i wiara na imieninach jakoś tako napuczuno, jakby jeim ktuś napluł na łosełke. Zez łaziynki dolatuje wiukanie młodygo wujka łod wuja Czecha, bo mu kałyndek dostał amby po siódmym piwie, jakby mu ktuś spuściuł luńty i po prowdzie nie ło Grzeli, to jednakoż śpiywo do sedesu. Ciotkum to nie wadzi, bo ino ciyngiym godajum ło promocji wew supermarkecie. Słodkie do kawy łod Klupsia abo Kurasioka, zaś dziecioki przyklejuły się do kunsoli kumputra, mordujum obskich zez inkszygo świata, downo zapumniały, że sum na imiyninach. Prezenty takie barzy praktyczne, wszystkie wew jednakich flaszkach, chłodzum się wew lodówce. Bejmów tyż dzisiej nikt za doś ni mo i niby wszystko jest tak samo jak downi, a jednak chebać dziebko inaczy.