Blubry zez Kościana

Ogródek

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Pore lot tymu nazad za zaoszczyndzune bejmy lajsli my se niewielki ogródek działkowy. Po prowdzie bez poprzednigo gospodorza nie buł ciyngiym zaniedbany, ale mało co na nim rosło, a nojbarzy lebioda.

Downi to ogródki cołkiym inaczy wyglundały, bo tyż przeznaczynie miały inksze jak dzisiej. Nie jakiesiś tam rekreacyjne, ino buła to intensywno, wysokowydajno gospodarka hodowlano-roślinno w dobie ciungłygo kryzysu ekunomicznygo kraju.
Bo czego tyż wiara tam nie trzymała: gołymbie, królasy, kury, gysi, nutrie, kozy, barany, jednym słowym - połno różniastygo gadu, a co niektóry to i proszczoka uchowoł. Zaś na grzundkach przeważnie wiynkszy zagun radlunek zez pyrkami, zaś ćwikłe, cebule, pumidory, szabel, redyski, marchew, całum tum, jak to pozywajum, włoszczyzne i wszelkie warzywo. Rosło tyż pore jabłunek, glubki, ulyngałki i łobowiunzkowo kiechy zez świyntojankami i angrystym.

Połno tam buło byle jak, na chybcika wyrychtowanych i ośrupanych budków i szopków, nojwiyncy zez byle czego i drzewniannych, zaś niektóre zez cegły abo pustoków zez odzysku, co by tyn god mógł jakoś zime przepynkać. Niejedyn co wiynkszy szplin stalowoł się na swoim ogródku durch jak jaki wielgi bamber. A wew niedziele nieroz cało famuła się zlazła na tum swojum gemule, co by ździebko wew ziymi pogmyrać i gadu dopilnować, a zaś wieczorym pogibać się wew dylaniu przy harmoszce abo akordiunie, a jak który mioł sztrum, to i płyty pocztówkowe zez bigbitym na „Bambinie” se puszczoł. Nu i niejednum flaszke berbeli abo jabola przy ty okazji sie łobaluło. Takie to buły zez downych lot ogródki.

A dzisiej na działkach durch inny świat i cołkiym inkszo wiara zez rychtyg nowym pomyślunkiem. Znikły szopki i radlunki, nie capi łod żadnego gadu, ino pachnie kwiotkami, a nojbarzy różami. Bo tyż kwicia różniastygo, a krzewów różanych najsampierw, na ogródkach nie braknie. Kwiyciym tyż łopsypane ozdobne skalniki, fifnie zez akuratnych kamlotów polnych wyrychtowane i fajne, małe stawki, co się nazywajum oczka wodne, tyż kamlotami obłożune i wszelkum wodnum roslinnościum obsadzune. Jak który mo dryga do takich komsztrasów wew ogródku, to i rybcie, przeważnie kolorowe zez Japunii, abo nasze karaski wedle uciechy wew tych oczkach trzymo.

Zamiast szopków, piynkne murowane letnioki zez spadzistymi dachami, werandami i tarasami, a przed nimi trawniki krótko przygolune, na nich meble ogrodowe i leżaki, co by sznupe do klary wystawić wew słuneczny dziyń, olgachne kolorowe ambrele i brezyntowe pawiluny dlo ty wiary, co wiyncy wew ciyniu im ploży.

Przy słunecznych ścianach winogruna jasne i ciymne sie dojrzewają, a bywo i wew niewielkij szklarynce szlachetniejsze odmiany rosnum, abo pomidory szklarniowe. Na zagonkach aby tylko zdziebko kierzków drzyzdowek, pod płotym maliny i jeżyny bujnie się plenium. Nie sum to mini pegeery jak kiedyś, ino ogródki rekreacyjne dla lepciejszygo samopoczucia ty wiary, co je majum i co wiyncyj czasu spyndzajum na grilowaniu aniżeli na mochaniu motykum.

My wew tym naszym tyż mumy gril zez piaskowca, co mi go nawlyk kolega oż zez pod Krakowa i pumóg mi tego grila zbudować, jak tyż stół kafelkami wykładany na pniu po stary moreli. Przyjymnie jest zez sumsiadym abo kumplym piwko wygutać na swiyżym powietrzu wew tym naszym zielunym i pachnuncym kawołku natury.